Tavený čadič

Čadič je minerálny materiál s vysokou odolnosťou voči oderu, odolnosťou voči chemikáliam. Prírodný čadič sa taví pri teplote 1260°C a následne sa odlieva do foriem. Dostupné výrobky sú dosky rôznych tvarov a komponenty potrubí – rúry, oblúky, tvarovky.